Poezie v pohybu

Tato aktivita pro školní připravenost poskytuje předškolním dětem zkušenosti s myšlením v rané fázi gramotnosti, které je připraví na dobré výsledky v raných třídách. Čtěte Více

Příběh Talk

Tato aktivita pro školní připravenost poskytuje předškolním dětem zkušenosti s myšlením v rané fázi gramotnosti, které je připraví na dobré výsledky v raných třídách. Čtěte Více